Stát, demokratická společnost a přerozdělování

Už dlouho mám v profilu na Facebooku uvedeno v kolonce "víra" tohle: Každý se má postarat sám o sebe. Když nemůže, musí se o něj postarat rodina. Pokud to není možné, musí se postarat stát. Dnes jsem se z článku Muži z Hradu porušují ústavu dozvěděl, že americký politolog Michael Novak to definoval trošku lépe: … Continue reading Stát, demokratická společnost a přerozdělování

Jak úřady neposílají do datových schránek

Dlouhodobě mi zhruba 1/3 dokumentů od státu chodí (nebo spíš nechodí) klasickou poštou. Stává se to jak u firemní datové schránky tak u osobní. A dokonce od stejného úřadu to občas pošlou do DS občas poštou. Orgány státní moci mají povinnost dle zákona 300/2008 Sb., § 17 odst .1 : "Umožňuje-li to povaha dokumentu a … Continue reading Jak úřady neposílají do datových schránek