Jak úřady neposílají do datových schránek

Dlouhodobě mi zhruba 1/3 dokumentů od státu chodí (nebo spíš nechodí) klasickou poštou.

Stává se to jak u firemní datové schránky tak u osobní. A dokonce od stejného úřadu to občas pošlou do DS občas poštou.

Orgány státní moci mají povinnost dle zákona 300/2008 Sb., § 17 odst .1 :
“Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky.”

Ale serou na to. Jak se bránit?

Do toho mi nedávno psal právník: “Na základě Vašeho pokynu jsme vyhotovili návrh na nařízení exekuce a oslovili soudního exekutora, s nímž spolupracujeme, aby tento návrh za účelem nařízení výkonu rozhodnutí předložil příslušnému soudu (Obvodní soud pro Prahu 1). Soud má pro nařízení výkonu rozhodnutí ze zákona lhůtu jednoho měsíce, ale s ohledem na skutečnost, že tento soud patří mezi nejvytíženější, upozorňujeme i na možnost, že k nařízení dojde až v řádu měsíců.”

Minulý týden jsem obchodním restříku na P1 zahlédl vtipnou hlášku: “V rámci zkvalitňování služeb jsme pro vás zřídili v přízemí novou recepci. Důrazně vás však žádáme, abyste nevyžadovali od recepční žádné poradenství!.

Politici nedělají svojí práci, řeší kraviny, stát neřídí, setrvačností se řítíme do dluhů v podstatě nesplatitelných.

Už mi to tady v tom kocourkově vážně přestává bavit.

Pokračovat můžete např. zde:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s