Jak se liší click2stream od camcady (a streamhostingu)

Tahle otázka je snad častější než "jak se liší Node5 od Hubu a od TechSquare" 🙂 Jednou větou: Camcada dělá live streaming z eventů (konferencí aj.), Click2stream z "places" (stavby, sportovní areály, zvířátka uprostřed pouště atp.). Cílovka, stejně jako funkce, způsoby prodeje, náročnost podpory, způsoby zpoplatnění atp. jsou úplně jiné. Stejně tak většina lidí co … Continue reading Jak se liší click2stream od camcady (a streamhostingu)