Jsem pro placené školné – stejně jako Baťa

Baťa ve svých školách měl (např.) tato pravidla: Nic není zadarmo, studenti si toho pak neváží - školné bylo nastaveno na 1,- Kč denně (studovalo se večer, přes den byla placená praxe s platem kolem 100,- Kč) Je vyžadována finanční soběstačnost studentů, není žádoucí jejich zadlužování Studenti jsou vedeni k hospodárnosti - musí si každý … Continue reading Jsem pro placené školné – stejně jako Baťa