Mikrotest on-line překladů www stránek (Google Translator, Windows Live Translator a další)

Potřeboval jsem přeložit Japonsky psanou www stránku o produktu QMail (který je prý nejlepší emailový klient pro PDA/mobilní telefony).

Porovnejte:

Výsledky úspěšných překladů:

Neuspěli:

  • InterTran – téměř nepoužitelný výsledek
  • AltaVista Babel Fish Translation – nahlásí chybu Error decoding translated text

Překlady z mnoha jazyků do češtiny (a opačně) zvládá jen InterTran. Má však problémy nejen s japonsko-anglickým překladem, ale i japonsko-českým a česko-anglickým. Navíc má problémy s kódováním UTF a jeho web je však často přetížený a tedy nefunkční.

PS: Pokud nevíte, z jakého jazyka potřebujete vlastně překlad provést, uvítáte tento rozpoznávač jazyků od Xeroxu.


Odkazy na on-line překladače www stránek zdarma:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s